header background image
 

De aanplant van hoogstamfruitbomen zit in de lift. Dankzij een groter maatschappelijk bewustzijn over de waarde van hoogstamfruitbomen en boomgaarden worden de laatste jaren meer en meer hoogstambomen bijgeplant, terwijl er ook meer aandacht komt voor het opnieuw onderhouden van oudere bomen.

Heel vaak, om niet te zeggen meestal, wordt een hoogstamboomgaard gecombineerd met enige vorm van begrazing. Aangezien hoogstamfruitbomen door onze voorouders zijn ontwikkeld in functie van het dubbel gebruik van de grond (melk en fruit of vlees en fruit), is dit een goede keuze. Een hoogstamboom is echter niet zonder meer opgewassen tegen de bezigheden van een grazende veestapel. Om goed samen te kunnen leven dient de boom voorzien te worden van een bescherming aangepast aan de diersoort(en). Daarover is er echter maar zeer weinig informatie beschikbaar voor kandidaat boomgaardeigenaars. Het  gevolg is dat er veel fouten worden gemaakt bij de keuze en plaatsing van een bepaalde beschermconstructie. Dubbele kosten en frustraties zijn het gevolg. Zeker als boomgaardeigenaar en graslandbeheerder niet dezelfde persoon zijn, is een goede keuze van de bescherming in de aanlegfase extra belangrijk om discussies te voorkomen.

Brochure veebescherming

Hoe bescherm ik mijn boomgaard tegen:

Wild

Koeien

Geiten

Paarden

Schapen