header background image
 

Op een uitzondering na dragen onze bomen slechts fruit wanneer er een geslaagde bevruchting heeft plaatsgevonden. Bij sommige variëteiten kan dit met eigen stuifmeel, maar in de regel is kruisbestuiving aangewezen.

Een goede bevruchting is dus afhankelijk van de weersomstandigheden, insecten, afstanden, bloeitijdstip,
maar ook van genetische geschiktheid.

Voor vele variëteiten werd proefondervindelijk vastgesteld met welke bestuivers goede oogstresultaten werden bekomen. Bijgaande bestuivingstabellen vatten deze gegevens samen:

Appel

Peer

Pruim

Kers

 

Bronnen:

- J.M.Brand; Hoogstamvruchtbomen; 1985
- CRF; Rassenlijst; 1992
- G.De Kinder; De Houtwal; 2004
- F.Dufour; Handboek over Fruitteelt 4e uitgave
- Göttz & Silbereisen;  Obstsorten-Atlas; 1989
- Jungerius; Vruchtzetting; 1934
- H.Petzold; Appelsoorten; 1988
- H.Petzold; Peresoorten; 1986
- RIVRO; Verdwenen Appel- en Pererassen; 1983

Alle info op deze en onderliggende pagina's is afkomstig van de site van onze lokale afdeling NBS Mechelen