header background image
 

Vlaamse huisgezinnen zijn vaak niet enkel liefhebber van gezond hoogstamfruit, maar ook van huisdieren. Naast de klassieke pony’s en schapen zien wij vaak bij onze boomgaardbezoeken een diversiteit aan dieren in combinatie met fruitbomen. Regelmatig kunnen we daarbij vaststellen dat de boombescherming te wensen overlaat, niet omdat de eigenaar nonchalant is geweest, maar meestal omdat men een verkeerde inschatting maakte van het gedrag van de diersoort in kwestie.

Deze bijdrage in de reeks veebeschermingen zoomt in op de nodige boombescherming voor geiten.

Als bescherming van fruitbomen tegen schade veroorzaakt door geiten, wordt vaak eenzelfde constructie voorzien als bij begrazing met schapen, omdat geiten een vergelijkbare grootte hebben. Er zijn echter in gedrag voldoende verschillen om de plaatsing van een andere, stevigere beschermkooi te verantwoorden. Geiten zijn namelijk, veel meer dan schapen, knabbelaars van bladeren en houtige gewassen.

Geef je geiten en schapen de keuze tussen een hoop vers kruidig gras en een hoop vers snoeihout, dan zullen de schapen kiezen voor het gras en de geiten voor het snoeihout. Geiten zijn bovendien veel leniger dan schapen, waarbij het normaal is dat ze op hun achterpoten gaan staan om ergens bij te kunnen. De reikhoogte bedraagt voor melkgeiten gemakkelijk 180 cm, onderstaande constructie is dan ook aangewezen om problemen te voorkomen.

Standaard beschermkorf voor geiten

Constructie

  • Drie kastanjehouten palen (lengte 2,5 m; diameter 10 cm) worden rond de boom 70 cm diep geplaatst in driehoeksvorm met gelijkbenige zijden van 60 cm.
  • 1 kastanjehouten paal (lengte 2,5 m; diameter 10 cm) wordt vlak naast de boom geplaatst. Deze zorgt voor steun aan de boom.
  • De drie palen worden onderling verbonden met dwarslatten (kastanjepaal in stukken gezaagd) van 70 cm.
  • Een zware gegalvaniseerde gepuntlaste draad van 1,8 m hoog en met maaswijdte 5 x 5 cm wordt met krammen aan de buitenzijde van de 3 palen vastgemaakt.

Onderhoud

Men kan aan één zijde van de constructie onderaan een klein deurtje maken in de draadkorf zodat men gemakkelijk de boomspiegel kan schoonmaken en stamscheuten kan verwijderen.

Plaatsen van de constructie

Bij het gebruik van kastanjehouten palen moet men er rekening mee houden dat deze niet steeds even recht zijn. Bij het bevestigen van de draad moet hier dus extra aandacht aan worden gegeven om een mooi resultaat te bekomen. Bovendien trekken de palen nogal vlug scheef bij het vastmaken van de draadstukken. De palen zo stevig mogelijk in de grond plaatsen met een goede verbinding bovenaan is dus de boodschap.

Dwerggeiten

Omdat deze dieren heel wat kleiner zijn is hier geen reusachtige constructie nodig. Een stevige bescherming op voldoende afstand van de boomstam blijft echter een voorwaarde. Het best voldoet een beschermkorf met een constructie zoals voor grote geiten, maar met palen en draad die korter zijn. Aanbevolen paallengte 2 m (uiteindelijk 1,3 m boven de grond).

Voor een door geiten begraasde boomgaard is een alternatief van een boomkorf gemaakt, met chemisch behandeld dennenhout. Het is minder aan te bevelen omdat de geiten hieraan gaan knagen. Als er met dwerggeitjes wordt begraasd is een regelmatige controle van de bescherming wel nodig, omdat ze maar een klein gaatje nodig hebben om ergens bij te komen.

foto met dank aan RLZH