header background image
 

Artikels moeten ten laatste ingezonden worden op 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november. De redactie behoudt zich het recht om artikels te weigeren of ze in overleg met de opsteller te wijzigen. Elke auteur blijft evenwel persoonlijk verantwoordelijk voor de door hem gestelde artikels.

Voor tarieven, vorm en inhoud van advertenties, gelieve te informeren bij het NBS-secretariaat of kijk op de pagina Lid worden.

In de voorbije 35 jaar zijn er zo maar even 140 Pomologia's verschenen en een 35-tal andere publicaties uit onze pen gevloeid.

De NBS wil haar leden de mogelijkheid bieden om hun collectie Pomologia's aan te vullen met de ontbrekende of voor hen interessante nummers.

We beschikken nog over een aantal supplementaire Pomologia's en dit voor de meeste nummers. Ze zijn te bekomen in jaargangsvorm of als los nummer en wel aan volgende prijzen:

Jaar

1985 t.e.m. 1986
1987 t.e.m. 1988
1989 t.e.m. 1993
1994 t.e.m. 1996
1997 t.e.m. 2001
2002 t.e.m. 2004
2005 t.e.m. heden

Prijs per jaargang

€ 6,00
€ 7,50
€ 10,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 17,50
€ 20,00

via rekeningnummer BE65 4518 5253 9196, (BIC) KREDBEBB

Pomologia-rubrieken

Educatief
Pomologie
Lezers schrijven
NBS-projecten
Fruitboomteelt
Pomologie en Internet
Fruitgebruik
NBS nieuws
NBS-gewestelijk
Boomgaard en landschap
Historia
Fruittuin
Boekennieuws


Zoekt u specifieke artikels/onderwerpen? Gebruik dan nu onze handige index om ze terug te vinden!


Pomologia door de jaren heen (klik op de cover om de inhoud te zien, druk ctrl-f om op jaartal te zoeken):

1985
1985 nummer 1
1985
1985 nummer 2
1985
1985 nummer 3
1985
1985 nummer 4
1986
1986 nummer 1
1986
1986 nummer 2
1986
1986 nummer 3
1986
1986 nummer 4
1987
1987 nummer 1
1987
1987 nummer 2
1987
1987 nummer 3
1987
1987 nummer 4
1988
1988 nummer 1
1988
1988 nummer 2
1988
1988 nummer 3
1988
1988 nummer 4
1989
1989 nummer 1
1989
1989 nummer 2
1989
1989 nummer 3
1989
1989 nummer 4
1990
1990 nummer 1
1990
1990 nummer 2
1990
1990 nummer 3
1990
1990 nummer 4
1991
1991 nummer 1
1991
1991 nummer 2
1991
1991 nummer 3
1991
1991 nummer 4
1992
1992 nummer 1
1992
1992 nummer 2
1992
1992 nummer 3
1992
1992 nummer 4
1993
1993 nummer 1
1993
1993 nummer 2
1993
1993 nummer 3
1993
1993 nummer 4
1994
1994 nummer 1
1994
1994 nummer 2
1994
1994 nummer 3
1994
1994 nummer 4
1995
1995 nummer 1
1995
1995 nummer 2
1995
1995 nummer 3
1995
1995 nummer 4
1996
1996 nummer 1
1996
1996 nummer 2
1996
1996 nummer 3
1996
1996 nummer 4
1997
1997 nummer 1
1997
1997 nummer 2
1997
1997 nummer 3
1997
1997 nummer 4
1998
1998 nummer 1
1998
1998 nummer 2
1998
1998 nummer 3
1998
1998 nummer 4
1999
1999 nummer 1
1999
1999 nummer 2
1999
1999 nummer 3
1999
1999 nummer 4
2000
2000 nummer 1
2000
2000 nummer 2
2000
2000 nummer 3
2000
2000 nummer 4
2001
2001 nummer 1
2001
2001 nummer 2
2001
2001 nummer 3
2001
2001 nummer 4
2002
2002 nummer 1
2002
2002 nummer 2
2002
2002 nummer 3
2002
2002 nummer 4
2003
2003 nummer 1
2003
2003 nummer 2
2003
2003 nummer 3
2003
2003 nummer 4
2004
2004 nummer 1
2004
2004 nummer 2
2004
2004 nummer 3
2004
2004 nummer 4
2005
2005 nummer 1
2005
2005 nummer 2
2005
2005 nummer 3
2005
2005 nummer 4
2006
2006 nummer 1
2006
2006 nummer 2
2006
2006 nummer 3
2006
2006 nummer 4
2007
2007 nummer 1
2007
2007 nummer 2
2007
2007 nummer 3
2007
2007 nummer 4
2008
2008 nummer 1
2008
2008 nummer 2
2008
2008 nummer 3
2008
2008 nummer 4
2009
2009 nummer 1
2009
2009 nummer 2
2009
2009 nummer 3
2009
2009 nummer 4
2010
2010 nummer 1
2010
2010 nummer 2
2010
2010 nummer 3
2010
2010 nummer 4
2011
2011 nummer 1
2011
2011 nummer 2
2011
2011 nummer 3
2011
2011 nummer 4
2012
2012 nummer 1
2012
2012 nummer 2
2012
2012 nummer 3
2012
2012 nummer 4
2013
2013 nummer 1
2013
2013 nummer 2
2013
2013 nummer 3
2013
2013 nummer 4
2014
2014 nummer 1
2014
2014 nummer 2
2014
2014 nummer 3
2014
2014 nummer 4
2015
2015 nummer 1
2015
2015 nummer 2
2015
2015 nummer 3
2015
2015 nummer 4
2016
2016 nummer 1
2016
2016 nummer 2
2016
2016 nummer 3
2016
2016 nummer 4
2017
2017 nummer 1
2017
2017 nummer 2
2017
2017 nummer 3
2017
2017 nummer 4
2018
2018 nummer 1
2018
2018 nummer 2
2018
2018 nummer 3
2018
2018 nummer 4
2019
2019 nummer 1
2019
2019 nummer 2
2019
2019 nummer 3
2019
2019 nummer 4
2020
2020 nummer 1
2020
2020 nummer 2
2020
2020 nummer 3
2020
2020 nummer 4
2021
2021 nummer 1
2021
2021 nummer 2
2021
2021 nummer 3
2021
2021 nummer 4
2022
2022 nummer 1
2022
2022 nummer 2
2022
2022 nummer 3
2022
2022 nummer 4
2023
2023 nummer 1
2023
2023 nummer 2
2023
2023 nummer 3
2023
2023 nummer 4
2024
2024 nummer 1
2024
2024 nummer 2
2024
2024 nummer 3
2024
2024 nummer 4