Naar Hoofdmenu

De Mechelse Pomologen.

 

De perenboom werd in de 18de eeuw als de belangrijkste onzer fruitbomen beschouwd. Het is ook die waarmee men zich toen het meeste heeft bezig gehouden om door middel van zaailing nieuwe variëteiten te bekomen. Men paste onmiddellijk de kunstmatige bevruchting toe op de toen reeds bestaande peren. Alles kwam in een stroomversnelling en overal in het land waren er liefhebbers die zich met het zaaien van pitten en kunstmatige bevruchting inlieten. Het waren niet alleen boomkwekers die zich bezig hielden met het winnen van nieuwigheden, maar ook geestelijken, mensen van alle rang en stand waren er mee bezig. Een opsomming maken zou op verre na niet volledig zijn om aan te tonen hoe groot de belangstelling was in de 19de eeuw. Het werk van onze zaaiers had in gans Europa bewondering en overal werd hun voorbeeld gevolgd. Zelfs tot in Amerika. Men mag zeggen dat 70% van alle perenvariëteiten ooit gewonnen kwamen van de hand van Belgische kwekers. Zo ook hier in Mechelen waren verschillende liefhebbers die zich daarmee bezig hielden, onderandere:

 

Pierre-Joseph ESPEREN.

- geboren te Gent op 29/01/1780 en overleden te Mechelen op 13/08/1847.

- wonende in de Korte Heirgracht te Mechelen

- maakte als militair verschillende veldtochten mee in het leger van Napoleon I. In 1831 werd hij benoemd als Majoor.

Van al onze 19de eeuwse zaaiers was Majoor ESPEREN het meest succesrijk.Hij bekwam fruitvarieteiten met buitengewone kwaliteiten. Hij had een systeem, dat hij alleen de pitten uitzaaide van goede peren. Daarmee verrijkte hij ons met een zeker aantal zeer interessante perenvariëteiten van eerste rang. Hij bekwam het grootste gedeelte van zijn beste aanwinsten omstreeks 1830. Hij liet ons een 30 tal excellente perenvariëteiten na, waaronder zijn eerste en grote aanwinst in 1820 die hij zinspelend op zijn bewogen militaire loopbaan, en contrasterend met zijn vreedzame tijdverdrijf, zeer toepasselijk SOLDAT-LABOUREUR noemde. Wij vernoemen alleen de voornaamste zijner aanwinsten:

Joséphine de Malines Perenvariëteiten : Soldat-Laboureur (1820)

Seigneur Esperen (1827)

Bergamotte Esperen(1830)

Josephine de Malines (1830)

Charlotte de Brouwer (1835)

Vineuse Esperen (1840)

Grand Soleil ( 1843)

La Juive ( 1843) enz.,verder nog een hele reeks van zeer waardevolle perenvarieteiten.

Pruimvarieteiten: Drap d'or

Reine Claude De Bavay (1845)

Kersvarieteit: Bigareau d'Esperen
Perzikvarieteit: Pêche Pucelle de Malines
Abrikoosvariëteit: Précoce Esperen

 

Henri-Pierre-Philippe, De COLOMA (Graaf)

- werd geboren te Mechelen op 28/06/1746 en alhier overleden op 24/07/1819.

- wonende op de Leermarkt nr 7 te Mechelen.

- rentenier,was een grote liefhebber van de tuinbouwteelt.

Suprême Coloma

Van hem komen de perenvarieteiten :

  Amandes Coloma

Bergamotte Coloma

Beurré Coloma

Bonne Carmelite

Bretagne Coloma

Citron Coloma

Coloma d'été

Coloma d'automme (1808)

Coloma d'hiver

Suprème Coloma (1788)

Urbaniste (1808) ...enz. ...

 

Jean-Charles De Nelis (ridder)

- werd geboren te Mechelen op 27/10/1748 en alhier overleden op 07/02/1834.

- wonende in de Lange Schipstraat.

- was raadgever aan het Hof te Mechelen.

Bonne de Malines Van hem komen de perenvariëteiten:
  Bonne Theresa

Joseph Lebeau

Bonne de Malines(1815)

( Winter Nelis)

 

Pierre-Josephe D'AVOINE

-werd geboren te Antwerpen op 20/02/1803 en overleden te Mechelen op 20/03/1854.

-wonende in de (rue des Taches)

-dokter in de medicijnen

- natuurhistoricus.

Van hem komt de perzikvarieteit: Drap d'Or  

 

Louis STOFFELS

-werd geboren te Maaseik op 19/02/1764 en overleden te Mechelen op 04/09/1853.

-wonende op de Leermarkt.

-apotheker, schei- en natuurkundige, botanicus,mineroloog en pomoloog.

Louis STOFFELS Van hem komen de perenvarieteiten:
  Seigneur d'Eté (1812)

Sabine d'Eté (1819)

Stoffels d'Hiver (1830)

 

 Corneille-Jean-Joseph TUERLINCKX

-werd geboren te Mechelen op 31/05/1783 en overleed er op 29/12/1855.

-woonde in de Beggaardenstraat.

-fabrikant van muziekinstrumenten, componist en arrangeur, muntenverzamelaar, mineroloog en pomoloog.

 

 

 

Van hem komen de perenvariëteiten:

 

 

Calebasse de Bavay

Beurré Tuerlinckx

Beurré d'Avoine

Bergamotte Tuerlinckx

 

Martin JACOBS-LOMBAERTS

-werd geboren te Mechelen op 02/01/1826 en overleed er op 01/02/1884.

-woonde in de Lange Heirgracht.

- boomkweker


 

V
an hem komt de kersevariëteit: Bigarreau des Casernes
 

Gezusters KNOOP
Poire des deux soeurs - te Mechelen
Bij hen vond Majoor ESPEREN

de perenvariëteit:

Poire des deux soeurs.

 

Zij verrijkten de naamlijsten met een groot aantal waardevolle variëteiten. Wij mogen fier zijn op wat de Belgische zaaiers hebben voortgebracht. Daarom mogen wij het levenswerk van onze voorgangers op fruitteeltgebied niet verloren laten gaan. Weliswaar hebben zij zich bijna uitsluitend op peren toegelegd, maar het aantal gewonnen nieuwigheden is dan ook groter.

Bij de oprichting van de Nationale Boomgaarden stichting,was een van haar doelstellingen het behoud en de uitbouw van onze variëteitenrijkdom en deze hun gerechtvaardigde plaats terug te geven in de aanplantingen.

Gelukkig waait er een gunstige wind in het verzamelen van vroegere varieteiten in de tuinbouwscholen en bij zovele liefhebbers.

René Debrouwere - mei 2002 - aangepast juli 2019