Op een uitzondering na dragen onze bomen slechts fruit wanneer er een geslaagde bevruchting heeft plaats gevonden. Bij sommige varieteiten kan dit met eigen stuifmeel, maar in de regel is kruisbestuiving aangewezen.

Een goede bevruchting is dus afhankelijk van de weeromstandigheden, insekten, afstanden, bloeitijdstip, maar ook van genetische geschiktheden.

Voor vele varieteiten werd proefondervindelijk vastgesteld met welke bestuivers goede oogstresultaten werden bekomen. Bijgaande bestuivingstabellen vatten deze gegevens samen.

 

Bronnen

  

-          J.M.Brand - Hoogstamvruchtbomen 1985

-          CRF -  Rassenlijst 1992

-          G.De Kinder – De Houtwal 2004

-          F.Dufour - Handboek over Fruitteelt 4°uitgave

-          Göttz & Silbereisen - Obstsorten-Atlas 1989

-          Jungerius - Vruchtzetting 1934

-          H.Petzold - Appelsoorten 1988

-          H.Petzold - Peresoorten 1986

-          RIVRO - Verdwenen Appel- en Pererassen 1983