Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
tel.: +32 (0)12 39 11 88
fax: +32 (0)12 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be

Ziekten en plagen

Ecologische ziekte- en ongediertebestrijding bestaat in de eerste plaats uit:

 • voorkomen van het probleem,

 • beheersen van het probleem,

 • daarna pas komt bestrijding.

Hoe voorkomen

 • Zorg voor een goede uitgangssituatie.

 • Een goede bodemstruktuur, humusgehalte, zuurtegraad, …

 • Vooral een hogere winter-waterstand verzwakt de weerstand van de fruitboom tegen infecties.

Bij niet optimale omstandigheden moet je zeker letten op:

 • de keuze van onderstam,

 • de keuze van resistente rassen,

 • niet planten van bepaalde soorten,

 • snoei voor het bereiken van een open evenwichtige kruin.

Algemene voorzorgen

 • Opgeruimd staat netjes geldt zeker in de boomgaard.

 • Bacterie- en virusziekten overwinteren als sporen op ziek en dood weefsel. Verwijder deze bronnen.

 • Ook bepaalde dierlijke plagen kunnen zo bestreden worden.

Nuttige helpers bij het beheersen:

 • Plaats nestkasten voor mezen: Onderzoek heeft uitgewezen dat er tot 20% meer opbrengst is bij aanwezigheid van mezen.

 • Oorwormen bieden, mits het aanbieden van schuilgelegenheid onschatbare hulp bij de bestrijding van bladluis en andere zuigers.

 • Kippen in de boomgaard kunnen, vooral in kleine boomgaarden, efficiënt de in de grond overwinterende insekten bestrijden.

Hoe behandelen: ecologisch verantwoorde middelen zijn o.a.:

 • wegknippen aangetaste plantendelen,

 • spuiten met bruine zeep oplossingen,

 • feromoonvallen voor wegvangen plaaginsecten.

 • Uitzetten van natuurlijke vijanden (lieveheersbeestjes, gaasvliegen, sluipwespen, …)

 • Spuiten met product op basis van bacillus Thuringensis, een parasitaire schimmel.

enkele algemene plagen

probleem

maatregelen

Bladluizen

Bemesting beperken
Stevige waterstraal
Natuurlijke vijanden

Kanker

Uitsnijden
Snoei
Verwijderen snoeihout

Wintervlinder

Lijmbanden
aanbrengen

de meest voorkomende problemen bij appels

probleem

maatregelen

Appelmade (wormpjes in de appels)

golfkarton rond de stam te binden en om de +/- 3weken de banden verbranden


Nestkastjes voor mezen

Schurft

Verwijderen aangetaste delen
Luchtige snoei

Meeldauw

Verwijderen aangetaste delen
Luchtige snoei
Huisvesting oorwormen

de meest voorkomende problemen bij peren

probleem

maatregelen

Perenprachtkever

Uitsnijden van de gangen

Bacterievuur

diep wegsnijden zieke takken
nabloei verwijderen


gereedschap ontsmetten

Perenroest

Verwijderen aangetast blad
Verwijderen winterwaard (jeneverbessen en coniferen)

de meest voorkomende problemen bij kersen

probleem

maatregelen

Loodglans

Ontsmetten snoeigereedschap
Vermijden snoei in winter


opruimen aangetaste delen


Gomziekte

Ontsmetten snoeigereedschap
Vermijden snoei in winter


opruimen aangetaste delen

Kersenvlieg

Korte grasmat en kippen
Gele lijmplaten in bomen

kersenvlieg

Little Cherrie

de meest voorkomende problemen bij pruimen

probleem

maatregelen

Loodglans

Ontsmetten snoeigereedschap
Vermijden snoei in winter

 

Opruimen aangetaste delen

 

Pruimenmot

kort gras en kippen
Vroege rassen planten

de meest voorkomende problemen bij perziken

probleem

maatregelen

Krulziekte

Resistent ras
Verwijderen aangetaste delen

 

Open standplaats en snoei© 2017 Boomgaardenstichting